• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is onze wens en onze wil dat gij allen, eerbiedwaardige broeders, bisschoppen van Gods Kerk, en het u toevertrouwde volk bij deze gelegenheid op passende wijze de instelling van dit feest zult vieren, dat nu op zo'n gunstig ogenblik in het licht wordt geplaatst; wij wensen dat men de verheven en innerlijke hoofdpunten van de gewijde leer, die de oneindige schatten van liefde van het heilig hart verklaren, zo toepasselijk en zo volledig mogelijk aan alle gelovigen zal uiteenzetten en dat men speciale plechtigheden organiseert, waardoor de devotie voor deze zo achtenswaardige verering steeds meer groeit, opdat alle christenen, door een nieuwe geest bewogen, aan dit goddelijk hart de verschuldigde eer zullen bewijzen, al hun zonden met steeds vuriger liefde zullen uitboeten en geheel hun leven in dienst zullen stellen van de echte naastenliefde, die de vervulling is van de wet Vgl. Rom. 13, 10 .

Document

Naam: INVESTIGABILES DIVITIAS CHRISTI
Bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de instelling van het feest ter ere van het Heilig Hart
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 6 februari 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 19, 533-536
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test