• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tenslotte hebben wij onlangs, om tegemoet te komen aan de wens van het Concilie en om een bewijs te geven van de daadwerkelijke bijdrage van de Apostolische Stoel aan de rechtvaardige en belangrijke zaak van de ontwikkelingsvolken, ons verplicht geacht aan de centrale organen van de Romeinse Curie een pauselijke Commissie toe te voegen, die "tot doel heeft, bij heel het volk Gods het volle bewustzijn te wekken van de plicht, die het in deze tijd heeft te vervullen, de plicht nl. om de vooruitgang van de arme volken te stimuleren, de sociale rechtvaardigheid onder de volken te bevorderen en aan de minder ontwikkelde volken de hulpmiddelen te verschaffen, waardoor deze zelf hun vooruitgang kunnen verwezenlijken." H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Oprichting van de Pauselijke Raad voor de leken, Catholicam Christi Ecclesiam (6 jan 1967), 27 De naam en het program van deze Commissie is: rechtvaardigheid en vrede. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit program de sympathie en de steun zal hebben niet alleen van onze katholieke zonen en christelijke broeders, maar evenzeer van alle mensen van goede wil. Daarom roepen wij thans alle mensen plechtig op tot een georganiseerde actie zowel voor de volledige ontplooiing van de menselijke persoon als voor een solidaire ontwikkeling van de mensengemeenschap.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test