• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Broederschap van de volken

Het gaat hier allereerst over een plicht van de meer welgestelden. Hun verplichtingen vloeien voort uit een menselijke en bovennatuurlijke broederschap en vertonen een drievoudig aspect. Vooreerst de plicht van solidariteit, nl. de hulp, die de rijkere volken moeten geven aan de ontwikkelingslanden.

  • Vervolgens de plicht van sociale rechtvaardigheid: de handelsrelaties tussen de welvarende volken en de zwakkere volken moeten op een juistere basis worden geregeld.
  • Tenslotte de plicht van universele liefde, waardoor een meer menselijke wereld geschapen wordt voor allen, een wereld, waarin allen zullen moeten geven en ontvangen, zonder dat de vooruitgang van de enen een beletsel vormt voor die van de anderen. Dit is een ernstig probleem, omdat van zijn oplossing de toekomst van de wereldbeschaving afhangt.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test