• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op het ogenblik is het van het grootste belang, dat iedereen duidelijk beseft, hoe het sociale vraagstuk thans een wereldomvattend vraagstuk is geworden. Onze voorganger Johannes XXIII, z.g., heeft dit zonder omwegen verklaard Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 201 en het Tweede Vaticaans Concilie heeft het bevestigd in de pastorale Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
, Over de Kerk in de wereld van onze tijd. Het grote belang en de ernst van deze uitspraken vragen, dat men ze met spoed ten uitvoer brengt. De hongerlijdende volken doen thans een dramatisch appèl op de welvarende volken. De Kerk voelt zich als het ware opgeschrikt door deze angstkreet en doet daarom een beroep op iedereen om met liefde gehoor te geven aan deze noodkreet van zijn broeders.
De toenemende sociale onrust
Tezelfdertijd hebben de sociale conflicten een wereldwijde omvang aangenomen. De hevige onrust, die zich van de armere standen heeft meester gemaakt in de industriële landen, bevangt nu ook de landen met een bijna uitsluitend agrarische economie, zodat ook de boerenbevolking zich op het ogenblik bewust wordt van haar "droevige en ellendige toestand". Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 11 Hierbij komt nog, dat die onwaardige en ergerlijke ongelijkheid, waarvan hier sprake is, niet alleen een kwestie is van stoffelijke goederen, maar nog meer van machtsuitoefening. Wij zien immers, hoe in bepaalde gebieden een kleine groep machthebbers geniet van een hypercultuur, terwijl de rest van de bevolking, arm en overal verspreid, bijna geen mogelijkheid heeft om persoonlijke initiatieven te nemen of een persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen, en daarbij dikwijls in mensonwaardige levens- en arbeidsomstandigheden verkeert". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 63

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test