• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De viering zelf van het grote Jubileum vormt een hoofdstuk apart: ze zal gelijktijdig in het Heilige Land, in Rome en in de plaatselijke kerken over de hele wereld plaats hebben. Vooral in deze laatste fase, de fase van de viering zal het doel zijn de verheerlijking van de Drie-eenheid waaruit alles voortkomt en waarheen alles op de wereld en in de geschiedenis gericht is. De drie jaren van onmiddellijke voorbereiding staan in het teken van dit geheim: van Christus en door Christus, in de Heilige Geest, naar de Vader. De christen en de kerk vinden hun doel en voltooiing in de drie-ene God; de jubileumviering actualiseert dit en grijpt tegelijk daarop vooruit.

Maar omdat Christus de enige weg is naar de Vader, zal bij gelegenheid van het Jubileumjaar in Rome het Internationaal Eucharistisch Congres worden gehouden, om Zijn levende en heilbrengende aanwezigheid in de kerk en in de wereld te benadrukken. Het jaar 2000 zal een intens eucharistisch jaar zijn: de Heiland, die twintig eeuwen geleden mens werd in de schoot van Maria, blijft zich in het sacrament van de Eucharistie aan de mensheid aanbieden als bron van goddelijk leven.

Aan het oecumenisch en universeel karakter van het heilig Jubileumjaar zal heel geschikt vorm kunnen worden gegeven door een gezamenlijke ontmoeting van alle christenen. Het gaat daarbij om een zeer belangrijk gebeuren; vandaar dat, om misverstanden te vermijden, het voorstel daartoe op de juiste wijze moet worden gedaan, en het gebeuren zorgvuldig moet worden voorbereid, in een geest van broederlijke samenwerking met de christenen van de andere confessies en andere tradities, en ook in een geest van dankbare openheid jegens de andere godsdiensten, waarvan de vertegenwoordigers wellicht aandacht zullen willen schenken aan de vreugde van alle volgelingen van Christus.

Een ding is zeker: iedereen wordt uitgenodigd om te doen wat hij kan opdat niet voorbij gegaan wordt aan de uitdaging van het jaar 2000, waaraan zeker een speciale genade van de Heer is verbonden voor de kerk en de hele mensheid.

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test