• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In Jezus Christus spreekt God niet alleen tot de mens, maar zoekt Hij hem op. De menswording van Gods Zoon getuigt daarvan: God zoekt de mens. Dit zoeken bedoelt Jezus als Hij over het terugvinden van het verloren schaap spreekt Vgl. Lc. 15, 1-7 . Het is een zoeken dat begint in het hart van God en dat zijn hoogtepunt bereikt in de menswording van het Woord. Als God op zoek gaat naar de mens, die naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen, doet Hij dat omdat Hij hem van de eeuwigheid af in het Woord liefheeft, en Hij wil hem in Christus verheffen tot de waardigheid van aangenomen kind. God zoekt dus de mens, die anders dan welk ander schepsel zijn bijzonder eigendom is. De mens hoort aan God toe op grond van een uitverkiezing uit liefde: God zoekt de mens, daartoe bewogen door zijn Vaderhart.
Waarom zoekt Hij hem? Omdat de mens zich van Hem heeft afgekeerd, zich zoals Adam verbergend tussen de bomen van het aards paradijs Vgl. Gen. 3, 8-10 . De mens heeft zich op een dwaalspoor laten leiden door de vijand van God Vgl. Gen. 3, 13 .
Satan heeft hem bedrogen door hem ervan te overtuigen dat hijzelf god zou zijn, en dat hij, zoals God, goed en kwaad zou kunnen kennen en de wereld zou kunnen inrichten naar eigen believen zonder rekening te hoeven houden met Gods wil. Vgl. Gen. 3, 5 Als God de mens door de Zoon zoekt, wil Hij hem ertoe brengen om de wegen van het kwaad te verlaten die hem steeds verder wegvoeren. "Hem ertoe brengen die wegen te verlaten" betekent, hem tot het inzicht brengen dat hij op de verkeerde weg is; het betekent het kwaad overwinnen dat overal in de mensengeschiedenis heerst. Het kwaad overwinnen: dat is de betekenis van de Verlossing. Deze geschiedt door het offer van Christus, waardoor de mens de zondeschuld aflost en met God wordt verzoend. De Zoon van God is juist daartoe mens geworden door een lichaam en een ziel aan te nemen in de schoot van de Maagd: om zelf het volmaakte offer van verlossing te worden. De godsdienst van de menswording is de godsdienst van de Verlossing van de wereld door het offer van Christus, dat de overwinning van het kwaad, van de zonde, ja, van de dood zelf inhoudt. Door de dood op het kruis te aanvaarden, openbaart Christus het leven en tegelijkertijd schenkt Hij het, want Hij verrijst, en de dood heeft niet langer macht over Hem.

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test