• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tegen de achtergrond van dit weidse vergezicht rijst nu de volgende vraag: is het mogelijk een duidelijk omschreven programma op te stellen van initiatieven tot de onmiddellijke voorbereiding op het grote Jubileum? In feite bevat hetgeen hierboven gezegd is reeds enige elementen van een dergelijk programma.

Het opstellen van meer gedetailleerde 'ad hoc'-initiatieven vraagt om een ruime raadpleging, willen ze niet kunstmatig en moeilijk uitvoerbaar zijn in de verschillende kerken, die immers in zo uiteenlopende omstandigheden verkeren. Ik ben mij daarvan goed bewust. Daarom heb ik hierover de voorzitters van de Bisschoppenconferenties en in het bijzonder de kardinalen geconsulteerd.

Ik ben de leden van het College van Kardinalen, die op 13 en 14 juni 1994 in H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot het buitengewoon Consistorie (13 juni 1994)
bijeen waren, dankbaar dat zij hieromtrent talrijke voorstellen hebben uitgewerkt en nuttige richtlijnen hebben gegeven. Ik dank ook mijn broeders in het episcopaat, die op verschillende wijzen mij zeer gewaardeerde suggesties hebben doen toekomen: bij het schrijven van deze apostolische brief stonden die mij duidelijk voor de geest.

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test