• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tot de voorbereiding op het komende jaar 2000 behoort de reeks Synoden die na Vaticanum II is begonnen: Algemene Synoden en Synoden op continentaal, regionaal, nationaal en diocesaan vlak. Het centrale thema daarvan is de evangelisatie, en zelfs de nieuwe evangelisatie, waarvan de grondslagen zijn gelegd in de door Paulus VI geschreven apostolische exhortatie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
die in 1975 na de derde Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode werd gepubliceerd. Die Synoden maken zelf deel uit van de nieuwe evangelisatie: ze vloeien voort uit de visie van het Tweede Vaticaans Concilie op de Kerk. Ze ruimen een grote plaats in voor de deelname van de leken, waarvan zij de heel eigen verantwoordelijkheid in de kerk vaststellen. Zij zijn een uiting van de kracht die Christus aan heel het Godsvolk heeft geschonken, waarbij Hij het liet delen in zijn zending als Messias, profeet, priester en koning. In het tweede hoofdstuk van de Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
staan daarover zeer duidelijke uitspraken. De voorbereiding op het Jubileumjaar 2000 geschiedt zo op het vlak van de gehele Kerk en van de plaatselijke kerk, en de Kerk wordt bezield door een nieuw besef van de heilbrengende zending die zij van Christus heeft ontvangen. Dit besef komt bijzonder duidelijk tot uiting in de postsynodale exhortaties die gewijd zijn aan de H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)
, de vorming van de H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
, de H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Catechesi Tradendae
Catechese geven in onze tijd
(16 oktober 1979)
, H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, de H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Reconciliatio et paenitentia
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd
(2 december 1984)
in het leven van Kerk en mensheid, en in de exhortatie die binnenkort aan het H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Vita Consecrata
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
(25 maart 1996)
zal worden gewijd.

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test