• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze leer behoudt vandaag geheel haar waarde en behoedt ons tegen de bekoringen van een verwoestend erotiek. Dit dwalend verschijnsel zou ons minstens de ogen moeten doen openen voor de ellende van een materialistische beschaving die op een duistere wijze in dit geheimvolle domein een laatste toevluchtsoord voorvoelt van een heilige waarde. Zullen wij haar uit het zinkend drijfzand van de sensualiteit weten los te maken? Weten wij, ten aanzien van een overwoekering hierdoor die cynisch wordt nagestreefd door de lustindustrie├źn, tenminste toch de rampzalige effecten ervan bij de jeugd te verstikken. Zonder belemmering of onderdrukking gaat het erom een opvoeding te begunstigen die het kind en de adolescent helpt zich progressief bewust te worden van de kracht van de driften die in hen ontwaken, deze te integreren in de bouw van hun persoonlijkheid, de opkomende krachten te beheersen om een volle affectieve rijpheid te verwerkelijken, evenals een seksuele rijpheid, zich daardoor voor te bereiden op de gave van zichzelf in een liefde die hem zijn waarachtige dimensie zal geven, op een exclusieve en definitieve wijze.
'Vrije en verantwoordelijke medewerkers van de Schepper' H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 1 als zij zijn, zien de echtgenoten, dat hun vleselijke vruchtbaarheid daardoor een nieuwe adel verkrijgt. Het elan dat hen ertoe brengt zich met elkaar te verenigen, is drager van het leven en veroorlooft God hun kinderen te schenken. Vader en moeder geworden, ontdekken de echtgenoten bij de doopvont met vreugde, dat van dan af hun kind kind van God is, 'geboren uit water en geest' (Joh. 3, 5), en dat het hun wordt toevertrouwd, opdat zij voorzeker waken over zijn fysieke en morele groei, maar ook over de ontluiking en ontplooiing van 'de nieuwe mens' (Ef. 4, 24). Dit kind is niet meer alleen wat zij zien, maar evenzeer wat zij geloven, 'een oneindigheid van mysterie en liefde die ons zou verblinden, als wij het van aangezicht tot aangezicht zouden zien'. Emmanuel Mounier aan zijn vrouw Paulette, 20 maart 1940, in Oeuvre IV, Parijs, Seuil, 1963, blz. 662 Ook de opvoeding wordt waarachtige dienst aan Christus naar zijn eigen woord: 'Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten. . . hebt gij voor Mij gedaan' (Mt. 25, 40). En indien het gebeurt, dat de adolescent zich sluit voor het opvoedend handelen van de ouders, dan nemen zij in hun vlees zelf smartelijk deel aan het lijden van Christus voor de weigeringen van de mens.

Document

Naam: HET GEZIN, SCHOOL VAN HEILIGHEID
Tot de beweging "Equipe Notre-Dame"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 mei 1970
Copyrights: © 1970, Archief van de Kerken 25e jrg nr 26 p. 591-599
Bewerkt: 18 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test