• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GEZIN, SCHOOL VAN HEILIGHEID
Tot de beweging "Equipe Notre-Dame"

Dierbare zonen, dierbare dochters,

Allereerst danken wij u uit de grond van ons hart voor uw woorden van geloof, voor uw nachtelijk gebed voor onze intenties, voor uw inzet ten dienste van roepingen. En wij willen u zeggen, welke grote vreugde het voor ons is u deze morgen te ontvangen en ook, over u heen, ons te kunnen richten tot de 20.000 gezinnen van de Equipes Notre-Dame, waarvan u zojuist de uitstraling noemde over heel de wereld en de bezorgdheid te leven met Christus en met Hem het dagelijks weefsel van uw echtelijke liefde te weven. Onder de christelijke echtparen vormt u kleine groepen van wederzijdse geestelijke hulp in hun poging ondersteund door de tegenwoordigheid van een priester. Hoe hierover ons niet te verheugen? Dierbare zonen en dierbare dochters, van ganser harte bemoedigt de Paus u en roept de zegen van God af over uw zoekende pogingen. Zeer ten onrechte heeft het geleken, dat de kerk de menselijke liefde zou verdenken. Ook wij willen het u vandaag duidelijk zeggen: neen, God is niet de vijand van de grote menselijke werkelijkheden en de kerk miskent geenszins de dagelijks beleefde waarden door miljoenen gezinnen. Ja, integendeel, de blijde boodschap door Christus, de Verlosser, gebracht, is ook de blijde boodschap voor de menselijke liefde, ook voor haar, uitmuntend in haar oorsprong - 'En God zag dat dat zeer goed was' (Gen. 1, 31) -, ook voor haar, bedorven door de zonde, ook voor haar, op het punt te worden vrijgekocht, door de genade, middel van heiligheid.

Evenals alle gedoopten zijt gij inderdaad geroepen tot de volmaaktheid, volgens de leer van de kerk welke opnieuw door het concilie plechtig is bevestigd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Maar u behoort ernaar te streven op uw eigen wijze, in en door uw huiselijk gezinsleven Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 41 De Kerk leert ons, dat 'de echtgenoten door de genade (zijn) gesterkt tot een heilig leven' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 49 en dat zij van hun gezin moeten maken 'een huisheiligdom van de Kerk.' 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11 Deze gedachten, die zo tragisch voor onze tijd in vergetelheid zijn geraakt, zijn u zeker vertrouwd. Wij zouden ze enkele ogenblikken met u willen overdenken, teneinde in u, indien het nodig zou zijn, de wil te sterken om edelmoedig uw menselijke en christelijke roeping in het huwelijk te beleven Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 1.47-52 en mee te werken aan het grote liefdeplan van God voor de wereld, dat is te vormen een volk 'tot lof van zijn heerlijkheid' (Ef. 1, 14).

Document

Naam: HET GEZIN, SCHOOL VAN HEILIGHEID
Tot de beweging "Equipe Notre-Dame"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 mei 1970
Copyrights: © 1970, Archief van de Kerken 25e jrg nr 26 p. 591-599
Bewerkt: 18 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test