• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij zullen er ook voor zorgen zo spoedig mogelijk de commissies in te stellen, tot wier oprichting het Concilie heeft besloten om de richtlijnen van de decreten uit te werken of om de speciale werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn voor hun toepassing Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 44. Eveneens zullen nieuwe organen worden opgericht voor de diensten die door de wetten van dit Concilie of door de hernieuwing van het leven van de Kerk noodzakelijk geworden zijn. Wij hebben het vaste voornemen om dat, wat uit de viering van deze oecumenische kerkvergadering gevolgd is, te verwezenlijken en voort te zetten, wat zij begonnen is, zoals de drie secretariaten die reeds een zeer gunstige activiteit ontplooien:
Moge God onze goede wil ondersteunen en ons de kracht en de middelen schenken om aan deze nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen.

Document

Naam: PUBLICA HAEC SESSIO
Bij de VIIIe Sessie van het Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg nr. 7/8 p. 238-243
Alineanummering en -indeling door de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test