• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ten overstaan van deze waarden kan niemand passief blijven. Wij allen zijn verantwoordelijk voor deze situatie. Niemand van ons kan alleen dit probleem te lijf gaan, de bijdrage van allen is noodzakelijk.

In het bewustzijn hiervan hebben jullie gedurende de werkzaamheden van het congres gesproken met zowel christelijke meesters van het verleden als ook met denkers uit de huidige cultuur. Aan het einde van jullie werk zijn jullie tot het inzicht gekomen hoe moeilijk een ware ontmoeting tussen zulke verschillende partijen is en hoe noodzakelijk het is om op deze weg verder te gaan. De dialoog is de weg van de mens.

Ik roep jullie daarom op om de verdieping van het denken van Sint-Thomas van Aquino, Doctor Humanitatis, verder te zetten en ik nodig jullie uit om zijn voorbeeld wat betreft de ontmoeting tussen culturen en hun beoordeling na te bootsen. Immers, de Aquinat, Dux studiorum, heeft immers een bijzondere waarde op het gebied van de moraal, zowel omwille van zijn leerstellige bijdrage als ook omwille van de methode die hij toegepast heeft.

Jullie weten dat het Tweede Vaticaans Concilie naar Thomas verwezen heeft als veilige gids voor het werk in het gebied van de dogmatische theologie. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 16 Maar zijn verdienste is niet minder op het gebied van de moraaltheologie. Het gedeelte over de moraal neemt immers in de H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
een centrale plaats is. Met dit werk heeft hij een nieuw tijdperk ingezet in de moraaltheologie omdat hij erin geslaagd is om het klassieke, ethische denken in een nieuwe christelijke antropologie te incorporeren en de moraal de incultureren in een theologische visie. Dit grote dienstwerk aan de moraal is nog niet voldoende beargumenteerd. De Aquinaat heeft deze dienst aan de christelijke theologie kunnen leveren door diepgaand de natuur van de menselijke handeling, vrucht van de vrije wil, te onderzoeken. De mens wordt een moreel subject “prout est voluntarie agens propter finem” (al naargelang hij een vrijwillige handelt omwille van een doel) H. Thomas van Aquino, Sententia Libri Ethicorum. prol. 3. De zijnswaarde van de mens, imago Dei, weerspiegelt zich in de morele orde van de mens “secundum quod ipse est suorum operum principium, quasi liberum arbitrium habens et suorum operum potestatem” (in de mate hij de oorsprong is van zijn werken en een vrije wil en macht over zijn handelen heeft) H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, prol..

De morele orde is van grotere waarde dan de andere ordes van het menselijke werken. Terwijl de mens in deze ordes naar particuliere doelen streeft, is daarentegen de morele orde de orde van de mens als zodanig: “In moralibus ordinatur (homo) ad finem communem totius humanae vitae.” (In morele zaken wordt de mens op het gemeenschappelijke doel van geheel het menselijke leven gericht.) H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, 21, 2 ad 2 Dergelijk inzicht in de morele dimensie moet uitgangspunt en fundament zijn voor elk spreken in onze tijd.

Zij die aandachtige onderzoekers zijn van de huidige cultuur op het gebied van de ethiek, kunnen vaststellen hoezeer het waar is wat Thomas de zorg van de geleerden noemt, H. Thomas van Aquino, Summa Contra Gentiles. III, 48, n. 2261 toen deze geen adequate oplossing vonden op de ultieme vragen van de mens. De huidige angst komt voort uit het feit dat onze beschaving aan de mens niet de juiste weg biedt. Zovele mensen vandaag zijn zichzelf kwijtgeraakt in gedachten die geen uitkomst bieden. De christelijke denker is daarom geroepen om een open en ernstige dialoog te herstellen, in het licht van transcendente waarheden die leiden naar die waarheid die alle verwarring wegneemt, in de mate dat hij verankert is in Christus, licht van de wereld en verlosser van de mens.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET 3E INTERNATIONAAL CONGRES VAN DE SITA (INTERNATIONALE SOCIëTEIT THOMAS VAN AQUINO)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 september 1991
Copyrights: © 2008, Vertaling uit het Italiaans: Drs. J. Vijgen
Bron: AAS 84 (1992) 602-606
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test