• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
C.II.1 - De samenhang van Schrift, traditie en communio van de Kerk

Het éne Evangelie dat als vervulling van de beloften van het Oude Testament door Jezus Christus in volheid eens voor altijd is geopenbaard, is blijvend de bron voor alle heilswaarheid en zedenleer. Vgl. Concilie van Trente, 4e Zitting - Decreet over de Heilige Geschriften en de overleveringen van de apostelen, Sessio IV - Recipiuntur Libris Sacris et de traditionibus recipiendis (8 apr 1546), 1 Het werd door de apostelen en hun leerlingen onder bijstand van de heilige Geest door mondelinge prediking, door voorbeeld en onderrichtingen doorgegeven alsook onder inspiratie van dezelfde heilige Geest opgeschreven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 7 Zo vormen Schrift en Traditie samen het éne apostolische erfgoed (Depositum fidei) dat de Kerk getrouw dient te bewaren. Vgl. 1 Tim. 6, 20 Vgl. 2 Tim. 1, 14 Het Evangelie is aan de Kerk echter niet slechts in de vorm van aan het papier toevertrouwde levenloze letters overgeleverd, maar het is door de Heilige Geest in de harten van de gelovigen geschreven. Vgl. 2 Kor. 3, 3 Daarom is het door de heilige Geest blijvend in de communio van de Kerk, in haar leer, haar leven en vooral in haar liturgie aanwezig. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8

De heilige Schrift, de overlevering en de gemeenschap van de Kerk mag men daarom niet van elkaar losmaken ; zij vormen één innerlijke eenheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 9. e.v. vgl. B.I.1 C.I.2 De diepste reden voor deze eenheid ligt in het feit dat de Vader zijn Woord en zijn Geest tezamen zendt en overdraagt. De Geest brengt de heilsgebeurtenissen tot stand, Hij roept en inspireert de profeten die deze gebeurtenissen voorspellen en uitleggen en Hij verzamelt een volk dat ze in geloof belijdt en getuigenis ervan aflegt. In de volheid van de tijd bewerkt Hij de menswording van het eeuwige Woord van God Vgl. Mt. 1, 20 Vgl. Lc. 1, 35 en door het doopsel bouwt Hij het lichaam van Christus, de Kerk op. Vgl. 1 Kor. 12, 13 Hij herinnert haar telkens opnieuw aan het woord, het werk en de persoon van Jezus Christus en leidt haar binnen in de hele waarheid. Vgl. Joh. 14, 26 Vgl. Joh. 15, 26 Vgl. Joh. 16, 13. e.v.

Door de werkzaamheid van de Geest wordt het uiterlijke Woord „geest en leven” in de gelovigen. Zij zijn door de zalving door God zelf onderricht. Vgl. 1 Joh. 2, 20.27 Vgl. Joh. 6, 45 De Geest verwekt en voedt de sensus fidelium, d.w.z. die innerlijke fijngevoeligheid waardoor Gods volk onder leiding van het leergezag bij de verkondiging niet het woord van mensen, maar Gods woord verneemt, beaamt en standvastig onderhoudt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12.35

Document

Naam: DE INTERPRETATIE VAN HET DOGMA
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 1 oktober 1989
Copyrights: © 1990, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie 1990, nr 5, p. 21-45
Vert. vanuit het Duits: prof. dr. J. Ambaum m.m.v. prof. dr. L. Elders s.v.d.
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test