• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAASBOODSCHAP 2004 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"

"Resurrexit, alleluia! - Hij is verrezen, alleluia!"
Ook dit jaar versterkt de vreugdevolle aankondiging van Pasen
die tijdens de Paaswake van de afgelopen nacht weerklonk,
onze hoop.
"Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?
Hij is niet hier, Hij is verrezen
" (Lc. 24, 5-6).
Zo bemoedigde de Engel de vrouwen die zich gehaast hadden naar het graf.
Zo herhaalt de liturgie van Pasen het voor ons,
de mannen en vrouwen van het derde millennium:
Christus is verrezen, Christus leeft onder ons!
Zijn naam is nu "de Levende",
de dood heeft geen macht meer over hem vgl. Rom. 6, 9
Resurrexit! Vandaag verrijs jij, o Verlosser van de mensheid,
overwinnend uit het graf, om ons,
bedrukt door vele dreigende schaduwen,
uw wens voor vreugde en vrede te schenken.
Tot U, o Christus, ons leven en onze gids,
keren allen zich die verleid worden door angst en wanhoop,
om de Boodschap van de hoop te horen, die niet teleurstelt.
Op deze dag van uw zege over de dood,
moge de mensheid in U, o Heer, de moed vinden
om in solidariteit het vele kwaad te weerstaan dat haar treft. Moge zij in het bijzonder de kracht vinden om het onmenselijke
en helaas groeiende fenomeen van het terrorisme het hoofd te bieden,
dat het leven verwerpt en het dagelijks leven
van zoveel hardwerkende en vredelievende mensen duister en onzeker maakt.
Moge uw wijsheid mensen van goede wil verlichten
bij de benodigde inzet tegen deze kwelling.
Resurrexit! Vandaag verrijs jij, o Verlosser van de mensheid,
overwinnend uit het graf, om ons,
bedrukt door vele dreigende schaduwen,
uw wens voor vreugde en vrede te schenken.
Tot U, o Christus, ons leven en onze gids,
keren allen zich die verleid worden door angst en wanhoop,
om de Boodschap van de hoop te horen, die niet teleurstelt.
Op deze dag van uw zege over de dood,
moge de mensheid in U, o Heer, de moed vinden
om in solidariteit het vele kwaad te weerstaan dat haar treft.
Moge zij in het bijzonder de kracht vinden om het onmenselijke
en helaas groeiende fenomeen van het terrorisme het hoofd te bieden,
dat het leven verwerpt en het dagelijks leven
van zoveel hardwerkende en vredelievende mensen duister en onzeker maakt.
Moge uw wijsheid mensen van goede wil verlichten
bij de benodigde inzet tegen deze kwelling.
Let op, u allen, die de toekomst van de mensheid aan het hart gaat!
Luistert goed, mannen en vrouwen van goede wil!
Moge de verleiding om wraak te nemen
wijken voor de moed om te vergeven;
moge de cultuur van leven en liefde
de logica van de dood doen wijken;
moge vertrouwen nogmaals adem geven aan de levens van volkeren.
Als onze toekomst dezelfde is,
dan is het de taak en plicht van allen
om die geduldig en gewetensvol blik op te bouwen.
"Heer, naar wie zouden we gaan?"
U die de dood heeft overwonnen, U alleen
"heeft de woorden van eeuwig leven" (Joh. 6, 68).
Tot U richten we vol vertrouwen ons gebed,
dat een aanroep wordt om troost
voor de familie van de vele slachtoffers van geweld.
Help ons om zonder ophouden
te werken aan de komst van een rechtvaardigere en solidaire wereld
die U hebt ingezet met Uw verrijzenis.
In deze taak worden wij begeleid door
"haar die geloofde dat tot vervulling zou komen
wat haar vanwege de Heer gezegd was
" (Lc. 1, 45).
Gezegend zijt gij, o Maria, de stille getuige van Pasen!
U, o Moeder van de verrezen Gekruisigde,
die in het uur van pijn en dood
de vlam van de hoop liet blijven branden,
leer ook ons
om in de tegenstellingen van de tijd, die voorbijgaat
bewuste en vreugdevolle getuigen te zijn
van de blijvende boodschap van leven en liefde
die in de wereld is gebracht door de Verrezen Verlosser.

Document

Naam: PAASBOODSCHAP 2004 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 april 2004
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk en RKNieuws.net
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test