• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Illustere professoren en zeer geliefde studenten,

Het is met een diep gevoelen van vreugde dat ik mij na lange tijd terug bevind in deze aula, mij goed bekend omdat ik hier als student vele malen gedurende mijn jeugdjaren ben binnengegaan, toen ook ik vanuit den verre naar het Pauselijke Internationaal Atheneum ‘Angelicum’ ben gekomen om mij te verdiepen in het denken van de Doctor Communis, Sint-Thomas van Aquino.

Het Atheneum heeft sindsdien een belangrijke groei meegemaakt: het is door mijn vereerde voorganger, Paus Johannes XXIII, tot de rang van Pauselijke Universiteit verheven en heeft twee nieuwe instituten gekregen: naast de reeds bestaande faculteiten van theologie, kerkelijk recht en wijsbegeerte, zijn de faculteiten van sociale wetenschappen en het instituut ‘Mater Ecclesiae’, bestemd voor toekomstige “gediplomeerden in godsdienstwetenschappen” eraan toegevoegd. Ik neem met vreugde kennis van deze tekenen van vitaliteit van de oude boom, die toont dat ze verse levensstromen in zich bevat, dankzij de welke ze met nieuwe wetenschappelijke instellingen kan beantwoorden aan de opkomende culturele vragen.

De vreugde van de ontmoeting vandaag wordt op bijzondere wijze vergroot door de aanwezigheid van een uitgelezen schaar aan kenners van het thomistisch denken, die hier van overal verenigd zijn om de 100ste verjaardag te vieren van de Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
, gepubliceerd op 4 augustus 1879 door de grote paus Leo XIII. Het congres, dat georganiseerd wordt door de Internationale Sociëteit Thomas van Aquino, is op perfecte wijze verbonden met het recente congres in Cordoba, Argentinië dat op initiatief van de katholieke, Argentijnse vereniging van de wijsbegeerte werd georganiseerd en dat eveneens dezelfde verjaardag wilde vieren door de grootste exponenten van het christelijke, hedendaagse denken bijeen te roepen omtrent het thema ‘De wijsbegeerte van de christen vandaag’. Het huidige congres, dat hulde brengt aan dit Romeins centrum van thomistische studies, waar men kan zeggen dat de Aquinaat woont “tamquam in domo sua”, is meer specifiek gericht is op de figuur en het werk van Sint-Thomas en vormt eveneens een passende eerbetuiging aan de onsterfelijke Paus die zulk een groot aandeel had in de bevordering van de vernieuwde interesse in het wijsgerige en theologische werk van de Engelachtige Leraar.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET INTERNATIONAAL CONGRES TER GELEGENHEID VAN DE 100STE VERJAARDAG VAN DE ENCYCLIEK AETERNI PATRIS
Pauselijke Universiteit van het "Angelicum"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 november 1979
Copyrights: © 2009, Insegnamenti II, 2 (1979), 1177-1189
Vertaling uit het Italiaans: Drs. Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test