• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik ben zeer verheugd u te ontmoeten, leden van het Genootschap ‘Sint-Thomas van Aquino’, en u allen, deelnemers aan dit internationale congres, door de SITA georganiseerd om een dieper inzicht te verkrijgen in de thomistische leer over de ziel, in relatie tot de problemen en waarden van onze tijd.
Ik kan enkel maar uiting geven aan mijn tevredenheid over dit initiatief, dat zeker zal leiden tot een waardevolle bijdrage aan de zaak van de mens en aan de dienst van de Kerk. Ik ben met name verheugd over de algemene strekking van uw Genootschap, nl. de bevordering en versterking van de studie van de Engelachtige Leraar, die op het gebied van de systematische en speculatieve theologie steeds van de zijde van het Leergezag van de Kerk het object is geweest van bijzondere lofbetuigingen en aanbevelingen, tot aan de bekende richtlijnen van het Concilie, op het specifieke gebied van de priesterlijke vorming. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 16

Ik had het blijde genoegen deel uit te maken van uw Genootschap sinds haar stichting, waartoe besloten werd op het Thomistisch Congres in 1974 waaraan ik deelnam.

En nog een reden dat ik mij nauw met u verbonden voel, is de herinnering aan de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de deelnemers aan het Internationaal Congres ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de encycliek Aeterni Patris
Pauselijke Universiteit van het Angelicum
(17 november 1979)
die ik gericht heb tot de deelnemers aan het congres georganiseerd in 1979 ter herdenking van het honderdjarige bestaan van de grote encycliek van Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
, die zulk een grote impuls heeft gegeven aan de heropbloei van de thomistische studies en in het algemeen aan de vooruitgang en de bevestiging van de christelijke filosofie en aan de leerstellige vorming van herders en gelovigen.

Ik groet van ganser harte alle deelnemers en in het bijzonder de huidige leiders van het Genootschap: de voorzitter, Pater Damiaan Byrne, Magister-generaal van de dominicanen; de directeur Pater Abelardo Lobato en de secretaris Pater Daniel Ols.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET INTERNATIONAAL CONGRES VAN DE SITA (INTERNATIONALE SOCIëTEIT THOMAS VAN AQUINO)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 januari 1986
Copyrights: © 2008, Vertaling uit het Italiaans: Drs. J. Vijgen
Bron: Insegnamenti XI, 1 (1986) pp. 18-24
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test