• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SESSIO VIII - APOSTOLICI REGIMINIS
Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment)

Toen … de zaaier van onkruid, de oude vijand van het menselijke geslacht Vgl. Mt. 13, 25 , het heeft gedurfd vele zeer verderfelijke fouten, die altijd door de gelovigen verworpen werden, op de akker van de Heer te zaaien en te laten groeien, in het bijzonder over de natuur van de met verstand begiftigde geest, dat die namelijk sterfelijk is, of één enkele in alle mensen, en velen, die zomaar wat filosoferen, verzekerden dat dit waar is tenminste volgens de filosofie:

uit het verlangen om tegen een onheil van dien aard een geschikt geneesmiddel te gebruiken, en met instemming van dit heilige Concilie, veroordelen en verwerpen we allen, die menen dat de met verstand begiftigde geest sterfelijk is, of één enkele in alle mensen, en die dit in twijfel trekken,

omdat die (= de met verstand begiftigde geest) niet alleen waarlijk door zichzelf en wezenlijk de vorm van het menselijk lichaam is, zoals in de canon van onze voorganger, Paus Clemens V zaliger gedachtenis, opgesteld tijdens het Concilie van Wenen, wordt bepaald, Vgl. Concilie van Vienne, Constitutie, Dwalingen toegeschreven aan Petrus Johannes Olivi, Fidei catholicae (6 mei 1312), 2. DH 902 maar ook onsterfelijk, en al naar gelang de veelheid van lichamen, waarin ze wordt gegoten, is zij afzonderlijk vermenigvuldigbaar, en vermenigvuldigd, en moet ze worden vermenigvuldigd....

En omdat het ware nauwelijks het ware tegenspreekt, bepalen wij dat elke bewering die tegengesteld is aan de waarheid van het verlichte geloof, geheel en al onwaar is; en, met de bedoeling dat het niet is toegestaan op andere wijze leerstellingen op te stellen, verbieden wij het nog strikter: en wij besluiten dat allen, die de beweringen van een zodanige fout aanhangen als zaaiers van de zwaarst veroordeelde ketterijen, in alles als verfoeilijke en afschuwelijke ketters en ongelovigen, mensen die het katholieke geloof aan het wankelen brengen, moeten worden vermeden en bestraft.

Document

Naam: SESSIO VIII - APOSTOLICI REGIMINIS
Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment)
Soort: 5e Concilie van Lateranen - Bul
Auteur: Paus Leo X
Datum: 19 december 1513
Copyrights: © 2013, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test