• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AFWIJZEN VAN HET ANTISEMITISME
Ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap van Parijs in de apostolische Nuntiatuur te Parijs

Met vreugde ontvang ik u vanavond, dierbare vrienden. Het is een gelukkige omstandigheid dat ons treffen aan de vooravond van de wekelijkse viering van de Shabbat plaatsvindt, op de dag, die sinds onheugelijke tijden een zo belangrijke plaats inneemt in het religieuze en culturele leven van het volk van Israël. Iedere vrome Jood viert de Shabbat, waarbij hij de Schriften leest en de Psalmen bidt. Dierbare vrienden, u weet dat ook het gebed van Jezus zich liet voeden vanuit de Psalmen. Regelmatig ging Hij naar de tempel en de synagoge. Daar nam Hij op een Sabbat ook het woord. Daar wilde Hij onderstrepen met welke goedheid de eeuwige God de mensen aanneemt, ook in de organisatie van de tijden. Zegt niet de Talmud Yoma (85b): “De Sabbat is u gegeven, niet u de Sabbat”? Christus heeft het Volk van het Verbond opgeroepen, steeds de ongehoorde grootsheid en liefde van de Schepper voor alle mensen te erkennen. Dierbare vrienden, op grond wat ons verenigd, en op grond van wat ons scheidt, hebben we een broederschap, die we willen verstevigen en willen beleven. En wij weten dat de band van broederschap een blijvende uitnodiging is, elkaar beter te leren kennen en te respecteren.
De Katholieke Kerk wenst door haar natuur achting te hebben voor het verbond, dat de God van Abraham, Isaak en Jakob gesloten heeft. Want zij is ook ingeschreven in het eeuwige verbond van de Almachtige, die geen berouw heeft over Zijn raadsbesluiten, en respect heeft voor de Zonen van de Belofte, de Zonen van het Verbond, de geliefde broeders in het geloof. Krachtig herhaalt zij via mijn stem de woorden van mijn vereerde voorganger, de grote Paus Pius XI: “Geestelijk zijn wij semieten”. Paus Pius XI, Toespraak, (fragment), Toespraak tot de bedevaart van de Belgische Katholieke Radio (6 sept 1938) Zo staat de Kerk ook op tegen iedere vorm van antisemitisme, waarvoor geen aannemelijke theologische rechtvaardiging is. De theoloog Henri de Lubac begreep in het uur van “duisternis”, zoals Paus Pius XII zei Paus Pius XII, Encycliek, Over de eenheid van de menselijke maatschappij, Summi Pontificatus (20 okt 1939), dat antisemitisme ook antichristendom is. Vgl. Henri de Lubac, Israël et la Foi Chrétienne (1 jan 1942). p. 136: Un nouveau front religieux Nogmaals wil ik mijn diepe eerbied betuigen aan hen die door onrecht gestorven zijn en hen, die zich ervoor inzetten om de namen van de slachtoffers in de herinnering levendig te houden. God vergeet nooit!
Bij een gelegenheid als deze kan ik de schitterende rol, die de Joden in Frankrijk bij de opbouw van de gehele natie gespeeld hebben en hun belangwekkende bijdrage tot haar geestelijke erfgoed, niet ongenoemd laten. Ze hebben de wereld van de politiek, de cultuur en de kunst grote gestalten geschonken – en doen dit nog steeds. Respectvolle en hartelijke groeten richt ik aan ieder van u en smeek van harte over uw familie en al uw gemeenschappen een bijzondere zegen van de Heer van de tijd en van de geschiedenis af. Shabbat shalom!

Document

Naam: AFWIJZEN VAN HET ANTISEMITISME
Ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap van Parijs in de apostolische Nuntiatuur te Parijs
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit de Duitse vertaling van Radiovaticana.org
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test