• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ten slotte hebben wij besloten ter breder verbreiding en verspreiding der wijsbegeerte van de engelachtige leraar, diens volledige werken opnieuw te doen uitgeven, naar het voorbeeld van onze voorganger, de H. Pius V, zo beroemd door zijn grote daden en zijn heilig leven. Deze onderneming van de H. Pius V slaagde zo goed, dat de exemplaren van de door hem bevolen Thomas-uitgave hoog gewaardeerd worden door de geleerden en daar grote navraag naar is, (5) Maar wegens de grote zeldzaamheid van die uitgave is men des te meer gaan verlangen naar een nieuwe, die in afwerking en degelijkheid de vergelijking met de Plus-uitgave zou kunnen doorstaan. Immers, geen enkele der overige, zo oudere als nieuwere uitgaven bevredigt geheel. Sommige niet, omdat ze niet alle werken van de H. Thomas bevatten; andere niet, omdat ze niet voorzien zijn van de verklaringen van zijn beste commentatoren en uitleggers; nog andere niet, omdat ze niet voldoende nauwkeurig zijn verzorgd. Wij hebben het vaste vertrouwen, dat in deze behoefte zal worden voorzien door een nieuwe uitgave, die volstrekt alle werken van de heiligen leraar dient te omvatten, in uitstekende druk uitgevoerd en in nauwkeurig herziene tekst; met gebruikmaking van de manuscripten, die in onze tijd aan het licht zijn gebracht en kunnen worden benut. Wij zullen zorgen, dat tezamen met de tekst ook het werk van zijn beroemdste uitleggers als: van Thomas de Vio Kardinaal Cajetanus en van Ferrariensis, door wier werken als door boordevolle beken de leer stroomt van de groot en meester, worden uitgegeven.
Wij zijn ons de grootte en moeilijkheid van deze onderneming wel bewust; maar dat kan ons toch niet afschrikken, haar met grote voortvarendheid zo spoedig mogelijk te beginnen. Want wij vertrouwen, dat in een zaak van zo groot belang, die zeer veel bijdraagt tot het algemeen welzijn van geheel de Kerk, Gods hulp met ons zal zijn, dat de bisschoppen ons eensgezind en vol ijver zullen helpen en gij ons met uw beproefd beleid en ons reeds lang bekende activiteit ter zijde zult staan.

Intussen verlenen wij u, eerbiedwaardige broeder, als blijk van onze bijzondere genegenheid uit het diepste van ons hart de apostolische zegen.

Gegeven te Rome bij St. Piet er, de 15de oktober 1879, in het tweede jaar van ons pausschap.

PAUS LEO XIII

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test