• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze vrijwillige bijeenkomsten van mannen, die vergaderden om de beoefening en ontwikkeling der wetenschappen te bevorderen, zoo lofwaardig en zoo nuttig in het verleden, hebben hun lofwaardigheid en nut nog steeds in hoge mate behouden. Daarom is het ons vaste besluit, ditzelfde middel te gebruiken om onze plannen vollediger te verwerkelijken.
Wij stellen daarom voor een academische kring in de stad Rome op te richten, die de naam van de H. Thomas van Aquino zal dragen en onder zijn bescherming staan. Hij zal er zich actief op toeleggen, Thomas' werken uit te leggen en te verklaren; zijn opvattingen uiteen te zetten en met de opvattingen van andere wijsgeere, oude en moderne, te vergelijken; de innerlijke waarde van en de argumenten voor zijn meningen in het licht te stel1en. Hij zal er naar streven, zijn heilzame leer te verbreiden, met haar hulp de overal voortwoekerende dwalingen te weerleggen en in haar licht moderne ontdekkingen te bezien.
Daarom, eerbiedwaardige broeder, dragen wij u, wiens rijke kennis, schranderheid van geest en belangstelling voor alle culturele belangen ons welbekend zijn, de taak op, dit ons plan ten uitvoer te leggen. Neem voorlopig de zaak in studie, en wanneer gij een ontwerp gereed hebt, dat onze plannen een goede verwezenlijking verzekert, wil dit dan schriftelijk aan ons voorleggen ter goedkeuring en bevestiging met ons gezag.

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test