• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Doch bovendien dient alles in het werk gesteld, dat, ter verhoging van de groei en bloei dezer studies, de vrienden der scholastieke wijsbegeerte in haar beoefening de grootst mogelijke resultaten bereiken; vooral moeten zij zich in verenigingen aaneen sluiten, en op gestelde tijden hun bijeenkomsten houden, waarin ieder de resultaten van zijn studie uiteenzet en tot gemeenschappelijk voordeel naar voren brengt.

Wij wilden onze opvatting en gedachte hieromtrent aan u eerbiedwaardige broeder, mededelen, die voorzitter zijt van de H. Congregatie der Studiƫn, in het vaste vertrouwen, dat uw ijver en uw voorzichtigheid ons in dezen zullen steunen.
Het is u gewis niet onbekend, dat de bijeenkomsten van geleerden of academies de nobele strijdperken waren, waarin mannen, van scherp vernuft en uitstekende geleerdheid tot groot voordeel voor hun eigen ontwikkeling schriftelijk en mondeling discussieerden over de moeilijkste problemen en tevens jongeren onderrichten, hetgeen den vooruitgang van de wetenschap zeer ten goede kwam. Uit zulke prijzenswaardige gebruiken en instellingen ter vereniging van krachten en ter uitwisseling van wetenschappelijke resultaten ontstonden beroemde verenigingen van geleerden, waarvan sommige zich aan meerdere wetenschappen wijdden, andere aan een afzonderlijke tak van wetenschap. Duurzaam bleef de faam en roem voortbestaan van deze instellingen, die onder de begunstiging, welke de pausen van Rome haar om meerdere redenen verleenden, overal opbloeiden, zo in ons land, Italiƫ, te Bologna, Padua, Salerno, als op andere plaatsen daarbuiten.

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test