• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom, eerbiedwaardige broeder, is het een onze vurigste wensen, dat de leer van de H. Thomas, zo geheel overeenstemmend met het geloof, in alle katholieke instellingen van hoger onderwijs zo spoedig mogelijk herleve, doch vooral in deze hoofdstad der christenheid. Omdat zij de zetelstad is van den opperpriester moet haar onderwijs een uitstekender naam hebben dan dat van alle andere steden. Daar komt bij, dat jongelieden uit alle streken ter wereld in groot aantal naar Rome, het middelpunt der katholieke eenheid, plegen te komen, omdat zij hun dorst naar kennis wel nergens dan bij de verheven zetel van de H. Petrus zo volop met de echte en onvervalste leer kunnen lessen. En vandaar, indien de christelijke wijsbegeerte, waarover wij spraken, hier ter stede uit een overvloedige fontein opwelt, dan zullen haar wateren niet binnen de enge grenzen dezer stad opgesloten blijven, doch als een boordevolle stroom naar alle volkeren uitgaan.

Wij hebben alzo op de eerste plaats gezorgd, dat in het Romeins Seminarie, in de Gregoriaanse universiteit, in het Urbaans college ent in de andere colleges, die verder nog onder ons gezag staan, de wijsbegeerte naar de geest en de beginselen van den engelachtige leraar zakelijk, helder en uitvoerig worde onderwezen en beoefend. En het is onze wens, dat de professoren met inzet van al hun toeleg en zorg als om strijd de schatten van wetenschap door henzelf in naarstige studie uit de werken van de H. Thomas opgediept, door brede uitleg voor hun leerlingen trachten aantrekkelijk te maken en in hun geest vrucht te doen dragen.

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test