• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij hebben alzo op de eerste plaats gezorgd, dat in het Romeins Seminarie, in de Gregoriaanse universiteit, in het Urbaans college ent in de andere colleges, die verder nog onder ons gezag staan, de wijsbegeerte naar de geest en de beginselen van den engelachtige leraar zakelijk, helder en uitvoerig worde onderwezen en beoefend. En het is onze wens, dat de professoren met inzet van al hun toeleg en zorg als om strijd de schatten van wetenschap door henzelf in naarstige studie uit de werken van de H. Thomas opgediept, door brede uitleg voor hun leerlingen trachten aantrekkelijk te maken en in hun geest vrucht te doen dragen.

Wij stellen daarom voor een academische kring in de stad Rome op te richten, die de naam van de H. Thomas van Aquino zal dragen en onder zijn bescherming staan. Hij zal er zich actief op toeleggen, Thomas' werken uit te leggen en te verklaren; zijn opvattingen uiteen te zetten en met de opvattingen van andere wijsgeere, oude en moderne, te vergelijken; de innerlijke waarde van en de argumenten voor zijn meningen in het licht te stel1en. Hij zal er naar streven, zijn heilzame leer te verbreiden, met haar hulp de overal voortwoekerende dwalingen te weerleggen en in haar licht moderne ontdekkingen te bezien.

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test