• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat ons in die brieven het aangenaamst is, dat is de volgzaamheid ten opzichte van ons gezag en dezen Apostolische Stoel; maar aangenaam waren ons ook de gedachten en oordelen, door de schrijvers er van uitgesproken. Immers zij spreken alle dezelfde taal en geven eenstemmig als hun mening te kennen, dat wij in die Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
hebben aangewezen, waar ten slotte de wortel ligt van alle rampen van onze tijd en met juistheid hebben aangeduid, waar de geneesmiddelen moeten worden gezocht. Allen zijn het er over eens, dat de menselijke rede, als zij zich eenmaal aan het goddelijk geloofsgezag heeft onttrokken, aan onzekerheid en twijfel is uitgeleverd en onmiddellijk gevaar loopt in dwaling te geraken. Aan deze gevaren echter zal ze, naar hun eenstemmige opvatting, zeker ontkomen, indien de mens zijn toevlucht neemt tot de katholieke wijsbegeerte.

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test