• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het heeft ons niet weinig genoegen gedaan, dat die Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
, door Gods gunst, overal een gewillig gehoor en een buitengewone instemming heeft gevonden. Dat getuigen overduidelijk meerdere brieven, die wij vooral uit Italië, doch ook uit Frankrijk, Spanje en Ierland van bisschoppen, hetzij bij afzonderlijk, hetzij bij gemeenschappelijk schrijven van meerderen uit eenzelfde kerkprovincie of eenzelfde land, hebben ontvangen Interessant is ook de minute van de brief van kard. Newman. W. Ward. The lite of John Henry Card. Newman. London 1927 (New impression) II. pp. 501-502. Dezelfde brief in het Italiaans in Berthier. O. C. I. pp. 427-428 en die van een uiterst prijzenswaardige geestesgesteldheid getuigen. Daarbij sloot zich aan de bijval van mannen van wetenschap, die uit eigen beweging eerbiedig hun instemming betuigden, terwijl beroemde wetenschappelijke verenigingen in dezelfde geest als de bisschoppen schriftelijke betuigingen toezonden.

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test