• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Reeds lang waren wij door nadenken en ondervinding tot het inzicht gekomen, dat het beste middel om de schrikkelijke bestrijding, die de Kerk en eigenlijk geheel de menselijke maatschappij ondervindt, spoedig en, met Gods hulp, succesvol te doen ophouden, gelegen is in het overal doorgevoerd herstel van de juiste beginselen van weten en handelen door beoefening der wijsbegeerte. Vandaar is de heropbloei van een gezonde en deugdelijke wijsbegeerte overal ter wereld een zaak van het grootste belang. Wij hebben daarom onlangs een Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
aan alle bisschoppen van geheel de wereld gericht, waarin wij met overvloed van redenen aantoonden, dat dit grote belang slechts kan verwezenlijkt worden door de beoefening der christelijke wijsbegeerte, door de kerkvaders der eerste eeuwen tot stand gebracht en ontwikkeld, een wijsbegeerte, die niet slechts zeer goed overeenstemt met de katholieke geloofsleer, maar ook nuttige hulpmiddelen biedt om haar te verdedigen en te belichten. Wij vermeldden in dit stuk, dat deze wijsbegeerte, die in het verloop der eeuwen haar grote vruchtbaarheid had bewezen, als bij wettige erfenis aan de H. Thomas van Aquino, de grootste onder de scholastieke leraars, is toegevallen. In de arbeid voor haar systematisatie, verheldering en uitbreiding toonde hij zulk een buitengewone denkkracht, dat hij de eisen door zijn erenaam van "engelachtige leraar" gesteld, ruimschoots vervult. Op bijzonder krachtige wijze hebben wij de bisschoppen aangespoord om, met vereende krachten samen met ons, het herwekken van die oude wijsbegeerte, welke diep vernederd en den dood nabij was, ter hand te nemen, haar aan de katholieke inrichtingen van onderwijs te hergeven en op haar vroegere erezetel terug te plaatsen.

Document

Naam: IAM PRIDEM
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 oktober 1879
Copyrights: © 1939, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0128
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test