• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij zien allen maar al te goed, in hoe groot gevaar het huisgezin en zelfs de staat verkeren ten gevolge van de heersende geestesbesmetting met verderfelijke opvattingen. Zij zouden zeker in groter rust en veiligheid verkeren, indien in universiteiten en scholen een gezondere en meer met de leer van de Kerk overeenstemmende wijsbegeerte werd geleraard, zoals die vervat is in de werken van Thomas van Aquino. De leerstellige uiteenzettingen van Thomas over de ware aard van de vrijheid, die in onze tijd in bandeloosheid verloopt, over de goddelijke oorsprong van alle gezag, over de wetten en haar bindende kracht, over vaderlijkheid en billijkheid in het bestuur van de vorsten, over de gehoorzaamheid aan hoger machten, over de onderlinge liefde van allen, zijn uiteenzettingen, zeggen wij, over deze en soortgelijke vraagpunten bezitten een onovertrefbare stootkracht om de moderne rechtsbeginselen, die voor de rustige gang van zaken in de maatschappij en voor het openbaar welzijn schadelijk blijken, omver te werpen.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test