• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een tweede reden is deze: velen onder hen, die van het geloof vervreemd zijn en al wat katholiek is haten, zeggen, dat zij alleen de rede als leermeesteres en leidsvrouwe erkennen. Welnu, om deze mensen te genezen en tot een goede verstandhouding met het katholieke geloof terug te brengen, achten wij, na Gods bovennatuurlijke hulp, geen middel geschikter dan de degelijke leer van de kerkvaders en scholastieken. Hierin immers vinden wij de onwrikbaarheid van de grondslagen van het geloof, zijn goddelijke oorsprong, zijn zekere waarheid, de redenen voor zijn aanvaarding, de weldaden daardoor aan de mensheid bewezen en zijn volkomen overeenstemming met de rede aangetoond met een duidelijkheid en kracht, die meer dan voldoende zijn om zelfs de meest onwillige en weerspannige geesten te doen zwichten.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test