• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij verlangen dit zo dringend om meerdere redenen. Een eerste reden ligt hierin, dat de aanranding van het geloof in onze dagen gewoonlijk door de listige kunstgrepen ener bedrieglijke wijsbegeerte plaats heeft. Hiertegenover moeten alle jonge mensen, maar vooral zij, die de hoop van de Kerk uitmaken, met een degelijke en solide leer gevoed worden, om flink gesterkt en volop gewapend vroegtijdig gewoon te worden, de zaak van den godsdienst kloek en wijs voor te staan, „altijd bereid”, volgens de vermaningen van de apostel, „tot verantwoording aan een ieder, die u rekenschap vraagt van de hoop, die in ons leeft” (1 Pt. 3, 15) Red.: Paus Leo zegt: ‘in nobis’, de schriftuurtekst zegt: ‘in vobis’. ; en om ,,met gezonde onderrichting te vermanen en de tegenstanders te weerleggen". (Tit. 1, 9) Vgl. Paus Leo XIII, Brief, Officio sanctissimo (22 dec 1887). Acta Leon is XIII. t. VII. pp. 229-231

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test