• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit streven naar oorspronkelijkheid is ook hier en daar - de mens volgt nu eenmaal gaarne anderen na - onder katholieke wijsgeren doorgedrongen. Met terzijdestelling van het oude wijsheidserfgoed gaven zij er de voorkeur aan nieuwe systemen op te bouwen, liever dan het oude met nieuwe gedachten te verrijken en te voltooien. Dat was zeker niet verstandig en strekte ook de wetenschap niet ten voordeel. Want al deze verschillende leersystemen, elk steunend op het gezag en oordeel van een afzonderlijken geleerde, missen daardoor een vasten grondslag. En daarom komt op deze wijze geen hechte en bestendige, geen degelijke wetenschappelijke wijsbegeerte tot stand, zoals de oude was, doch slechts weifelende en weinig grondige speculatie. En als het dan gebeurt, dat zulke speculatie eens nauwelijks bestand blijkt tegen vijandelijke bestrijding, dan erkenne zij, dat de oorzaak en schuld daarvan in haar zelve gelegen is.
Dit houdt vanzelfsprekend geen afkeuring in van schrandere geleerden, die hun arbeid en kennis en de schatten van de nieuwe ontdekkingen in dienst stellen van de ontwikkeling van de wijsbegeerte; want wij begrijpen volkomen, dat dit een verrijking van de wetenschap met zich brengt. Maar er dient goed voor gezorgd te worden, dat die arbeid en kennis niet hun gehele of voornaamste wetenschappelijke arbeid uitmake.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test