• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bijna alle stichters en wetgevers van religieuze orden hebben, zoals bekend, hun volgelingen opgelegd, zich op de leer van de H. Thomas toe te leggen en er met grote nauwgezetheid aan vast te houden. Zij hebben maatregelen getroffen, dat niemand hunner volgelingen straffeloos uit het voetspoor van deze grote man ook maar het minst zou wijken. Wij behoeven hier de Dominicanerorde niet te noemen; zij immers eist deze grootste van de leraars met recht als een glorie voor zich op. De statuten van Benedictijnen, Carmelieten, Augustijnen, Jezuïeten en vele andere kloosterorden getuigen, dat hun leden hiertoe verplicht zijn.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test