• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daar komt nog bij, dat de engelachtige leraar zijn wijsgerige gevolgtrekkingen schouwt in de diepste oorzaken van de werkelijkheid en in veelomvattende algemene beginselen, die de kiem van haast ontelbare waarheden in hun schoot omsluiten. Latere leraars zullen te juister ure de overrijke vruchtbaarheid daarvan doen zien. Doordat hij deze wijsgerige methode ook toepaste bij de weerlegging van de dwalingen, bereikte hij een dubbel resultaat; hij schakelde door zijn optreden al de dwalingen van vroegere eeuwen voorgoed uit, en verschafte daarenboven een onoverwinbaar wapentuig om dezulke, die telkens opnieuw in de toekomst weer zouden opduiken, te verslaan.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test