• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hij was immers begaafd met een scherpe geest, die alles in zich opnam; hij bezat een gemakkelijk en sterk geheugen, zijn levenswandel was volkomen ongerept, de waarheid was zijn enige liefde, alle godgeleerdheid en profane wetenschap stond hem ten dienste. Terecht met de zon vergeleken, heeft hij de wereld met de gloed zijner deugden verwarmd en met de glans van zijn leer overstraald. Alle onderdelen van de wijsbegeerte heeft hij met scherpzinnigheid en grondigheid behandeld. De wetten van de redeneerkunst, God en de onstoffelijke wezens, de mens en de overige waarneembare dingen, de menselijke daden en hun beginselen zijn het voorwerp van een rijkgevarieerde reeks vraagstellingen. Naast een weloverwogen indeling en goede aaneenschakeling van de besproken punten, treffen wij er onwrikbare beginselen aan en sterke argumentatie, waarbij echter de helderheid en juistheid van woordkeus en een doorzichtige uiteenzetting van de meest afgetrokken problemen niet te kort komt.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test