• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Athanasius de Grote en de vorst van de redenaars, Chrysostomus, lieten in hun geschriften uiteenzettingen na over de menselijke ziel, over de eigenschappen Gods en andere belangrijke problemen. Deze uiteenzettingen zijn algemeen erkend als zó uitmuntend, dat hun scherpzinnigheid en ampelheid welhaast als onovertrefbaar mag gelden.
Allen een voor een te noemen, zou ons te ver voeren. Daarom voegen wij aan de reeds vermelde figuren van de eerste rang nog slechts Basilius de Grote en de beide Gregoriussen toe. Na hun volledige en uitmuntende filosofische vorming te Athene, het centrum van alle cultuur, wendden zij de rijke schat van geleerdheid, door hun geestdriftige toeleg verworven, aan tot weerlegging van de ketters en onderrichting van de christenen.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test