• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij mogen hier niet stilzwijgend of geringschattend heengaan over de nauwkeuriger kennis van de geloofswaarheden en het dieper inzicht in hun rijkdom, over dat enigszins helderder begrip, voor zoover men daarvan kan spreken, van de echte geloofsgeheimen, dat door Augustinus en andere kerkvaders zo hogelijk werd geprezen en met ijver nagestreefd, dat bovendien door de Vaticaanse kerkvergadering in haar bindende uitspraak als allervruchtbaarst werd aanbevolen. 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 19. c. 4. Die kennis en dat inzicht worden ongetwijfeld vollediger en gemakkelijker bereikt door hen, die aan een ongerepte levenswandel en liefde voor het geloof een door de beoefening van de wijsbegeerte verkregen geestesvorming paren. Vgl. Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Uitnodiging aan de leden van de SociĆ«teit van Jezus om de leer van St. Thomas te volgen, Gravissime Nos (30 dec 1892), 33-34 En dit te meer, omdat naar de leer van de genoemde Vaticaanse kerkvergadering, zulk een inzicht in de heilige leerstukken moet bereikt worden „enerzijds uit analogie met hetgeen onze natuurlijke kennis ons leert; anderzijds uit het verband van de waarheden onderling en met 's mensen laatste doel.” 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 19

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test