• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer wij acht slaan op de bitteren nood van onze tijd, en ons bezinnen op hetgeen voorvalt in het publieke en particuliere leven, dan komen wij zeker tot de bevinding, dat de steeds doorwerkende oorzaak van alle rampen, zowel van die ons reeds drukken als van die, welke wij nog duchten, daarin gelegen is, dat verderfelijke leerstellingen over God en godsdienst en over mens en mensheid, reeds voorlang op de katheders door wijsgeren verkondigd, in alle standen van de maatschappij zijn doorgedrongen en gemeengoed van zeer grote groepen zijn geworden. Vgl. Paus Leo XIII, Brief, Officio sanctissimo (22 dec 1887). Acta Leonis XIII t. VII. p. 228

Het ligt in 's mensen natuur om in zijn handelen de leiding van zijn verstand te volgen. Vandaar dat, als hij een verstandelijke dwaling begaat, op dit punt ook zijn wil licht tot een misstap geraakt; en zo oefenen verderfelijke meningen, die in de geest hebben post gevat, invloed uit op 's mensen handelen en richten dit ten kwade.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test