• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het was daarom een zeer goede gedachte van meerdere beoefenaars van de wijsgerige wetenschappen, dat zij, bij hun nuttig onlangs ingezet streven naar herstel van de wijsbegeerte, zich er op toelegden en nog toeleggen de voortreffelijke leer van Thomas van Aquino weer in ere te brengen en in haar ouden luister te herstellen. Ook hebben wij, eerbiedwaardige broeders, met grote vreugde vernomen, dat meerderen uwer met een gelijk verlangen bezield, kloek diezelfde weg zijn opgegaan. Voor hen een woord van hogen lof en tevens een aansporing bij het opgezette plan te volharden. Doch tevens drukken wij al de overigen onder u, ieder in het bijzonder, op het hart, dat niets ons belangrijker voorkomt en wij niets méér wensen, dan dat gij allen de zuivere wateren van wijsheid, die uit de aldoor springende en overrijke bronader van de engelachtige leraar opwellen, in brede overvloed aan de leergierige jeugd te drinken geeft.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test