• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook de algemene Concilies, waar de bloem van de wijsheid, uit heel de wereld bijeengelezen, schittert, beijverden zich steeds een zeer bijzondere verering voor Thomas van Aquino aan den dag te leggen. Men zou kunnen zeggen, dat Thomas tegenwoordig was en welhaast de leiding had bij de besprekingen en besluiten van de vaders in de Concilies van Lyon, Vienne, Florence, en van het Vaticaan, om met onontkoombare bewijskracht en allergelukkigste uitslag de dwalingen van de Grieken, de ketters en de rationalisten te bestrijden. Maar de hoogste lof, die aan Thomas alléén toekomt, en die hij met geen enkele van de katholieke godgeleerden deelt, is, dat de vaders van het Concilie van Trente verlangden, dat in het midden van de vergaderzaal, naast de boeken van de H. Schrift en de beslissingen van de pausen, de H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
van Thomas van Aquino op het altaar open zou liggen, om daaruit voorlichting, bewijsvoeringen of uitspraken te putten.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test