• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De oorsprong, het karakter en de hoge waarde van de scholastieke leer willen wij u, eerbiedwaardige broeders, wat breder uitleggen met de woorden van onze zeer wijze voorganger Sixtus V. „Hij, die alleen de geest van wetenschap, van wijsheid en verstand geeft, en die Zijn Kerk de eeuwen door naar gelang van haar behoeften nieuwe weldaden verleent en van nieuwe hulpmiddelen voorziet, deed als een goddelijk gunstbewijs door mannen van grote wijsheid onder onze voorvaderen de scholastieke godgeleerdheid ontdekken. Vooral twee roemvolle leraren, de engelachtige leraar, de H. Thomas, en de serafijnse leraar, de H. Bonaventura, beroemde hoogleraren in deze tak van wetenschap,.... hebben met hun geniale geest, hun stagen toeleg, hun grote werkzaamheid en nachtwaken deze scholastieke godgeleerdheid beoefend en haar ten sieraad gestrekt. Zij hebben haar een sterke, systematische opzet, een brede en diepgaande uitwerking gegeven en zó aan de nakomelingschap overgedaan. Deze zo heilzame wetenschap vindt haar oorsprong in overrijke bronnen, de goddelijke boeken, de woorden van pausen, heilige Vaders en kerkvergaderingen. Haar kennis en beoefening kon zeker ten allen tijde van de Kerk een belangrijk hulpmiddel zijn voor het ware en zuivere begrip en de uitleg van de Schrift, voor een veiliger lezing en verklaring van de Vaders, en voor het ontmaskeren en ontzenuwen van allerlei dwaling en ketterij. Maar in onze moderne tijd, nu die gevaarvolle dagen zijn gekomen, door de apostel beschreven, nu trotse godslasteraars en verleiders van de ene dwaling in de andere storten en anderen in hun dwaling meesleuren, na is de scholastieke godgeleerdheid voor de bevestiging van de leerstukken van het katholieke geloof en de weerlegging van de ketterijen allernoodzakelijkst.” Paus Sixtus V, Bul, Triumphantis Hierusalem (14 mrt 1588). Bullarium Romanum edit. Taurinensis. t. VIII. (1863). p. 1009

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test