• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar de erepalm boven alle anderen zag men Augustinus winnen. Paus Leo XIII, Brief, Officio sanctissimo (22 dec 1887). Acta Leonis XIII. t. VII. p. 227. Deze machtige geest, in het volle bezit van gewijde en ongewijde wetenschappen, streed met alle kracht tegen elke dwaling van zijn tijd met overgroot geloof en even grote wetenschap. Heeft hij enig onderdeel van de wijsbegeerte onbesproken gelaten? Of beter: welk punt heeft hij niet nauwkeurig en grondig uiteengezet? Sommige waar hij aan de gelovigen de hoogste geloofsgeheimen uitlegt en ze verdedigt tegen de onwijze aanvallen van de tegenstanders; andere punten in de werken, waarin hij met de uitvindsels van Academici en Manicheeërs afrekent en de grondslagen en de zekerheid van de menselijke kennis veiligstelt; nog andere punten vindt men besproken, waar hij de reden, oorsprong en oorzaken van het kwaad, dat de mensheid treft, nagaat. Hoeveel ragfijne uiteenzettingen gaf hij over de engelen, de ziel, de mensengeest, over wil en vrije wilsbeschikking, over godsdienst en levensgeluk, over tijd en eeuwigheid, over de aard van de veranderlijke stoffelijke dingen.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test