• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook Arnobius in zijn boeken „tegen de heidenen” en Lactantius in zijn „Goddelijke onderrichtingen”, werken even fraai van stijl als gedegen van inhoud, trachten hun lezers van de leerstukken en levensvoorschriften van de katholieke wijsheid krachtig te overtuigen. Zij breken de waarde van de wijsbegeerte niet af, zoals de aanhangers van de Academie plegen te doen Lactantius, Divinae Institutiones (1 jan 311). l. VII. c. 7. Migne. PL. t. 6. col. 759, maar weerleggen de wijsgeren deels met eigen wapenen, deels met wapenen ontleend aan de wederzijdse bestrijding van de filosofen. Lactantius, De opificio Dei. c. 20. Migne. PL. t. 7. col. 77

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test