• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tertullianus beroept zich in zijn strijd tegen de ketters op het gezagvolle woord van de heilige Schriften; tegen de wijsgeren verwisselt hij van wapen en bestrijdt hen met wijsgerige gronden. Deze laatsten weet hij zo scherpzinnig en erudiet in het nauw te brengen, dat hij hen openlijk en vol zelfvertrouwen durft toewerpen: „Noch in wetenschap, noch in levensgedrag zijt gij, zoals gij waant, onze gelijken.” Tertullianus, Apologeticum. c. 46. Migne. PL. t. 1. col. 507-508.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test