• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welnu, wanneer de geest van de gelovigen wordt misleid en de gaafheid van hun geloof geschonden, dan geschiedt dit, naar de waarschuwing van de apostel, meestal door „de wijsbegeerte en ijdele drogredenen”. (Kol. 2, 8) Hierom hebben de opperste herders van de Kerk het steeds als hun taak beschouwd, ook de ware wetenschap met alle kracht te bevorderen en er tevens met bijzondere zorg voor te waken, dat het onderwijs in alle menselijke wetenschappen overal in overeenstemming is met het katholieke geloof. Heel bijzonder geldt dit voor de wijsbegeerte, waarvan, zoals bekend, voor een groot deel de juiste richting van de overige wetenschappen afhangt.

Wij hebben voor dit punt onder andere even uw opmerkzaamheid gevraagd in de eerste encycliek, waarmee wij ons tot u hebben gericht. Paus Leo XIII, Encycliek, Over gevaren van de maatschappij, Inscrutabili Dei Consilio (21 apr 1878), 18 Doch nu voelen wij ons door het gewicht van de zaak en de ernst van de tijdsomstandigheden gedrongen, u opnieuw te spreken over de wijze, waarop de wijsbegeerte dient beoefend te worden, om tot heil van het geloof te strekken en om de hoogte te bereiken, waarop het menselijk weten behoort te staan.

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test