• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk zelve laat het niet bij aansporingen; zij legt de christenleraars op, zulke steun bij de wijsbegeerte te zoeken. Horen wij de vijfde kerkvergadering van Lateranen. Zij stelt eerst vast, „dat elke bewering, die met een door het geloofslicht verkregen waarheid in strijd is, vals is, omdat er tussen waarheid en waarheid geen tegenspraak kan bestaan.” 5e Concilie van Lateranen, Bul, Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment), Sessio VIII - Apostolici regiminis (19 dec 1513), 1.2 Dan legt zij aan de leraren van wijsbegeerte op, zich met ijver toe te leggen op het ontwarren van listige redeneringen: immers, volgens het woord van de H. Augustinus: ,,als een redeargument wordt gegeven tegen een uitspraak van het gezagvolle woord van de heilige Schriften, dan moge het nog zo scherpzinnig zijn, het bezit slechts een bedrieglijke schijn van waarheid, want waar zijn kan het niet." H. Augustinus, Brieven, Epistulae. 143 (al. 7) ad Marcellinum. n. 7. Migne. PL. t. 33. col. 588

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test