• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ten slotte behoort het ook tot de taak van de wijsgerige wetenschappen, de door God aan ons toevertrouwde waarheden met gewetensvolle zorg te verdedigen, en hen, die ze durven aanvallen, te weerstaan. Het zij hier opgemerkt, dat het een grote eer is voor de wijsbegeerte, als de borstwering des geloofs en de sterke verschansing van de godsdienst te worden beschouwd. „Weliswaar is de leer van onze Zaligmaker”, zoals Clemens van Alexandrië getuigt, „uit zichzelf volmaakt en behoeft geen steun van buiten, daar zij kracht en wijsheid Gods is. De steun van de Griekse wijsbegeerte geeft haar geen groter kracht. Maar omdat deze de redeneringen van quasi-wijsgeren, tegen haar ingebracht, ontkracht, en slinkse aanvallen tegen de waarheid afslaat, mag zij de gerede omheining en omwalling van de wijngaard heten." H. Clemens van Alexandrië, Stromateis. 1.I.c.20; Migne. PG. t. 8. col. 818

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test