• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Pauselijke Theologische Academie
De Kerk, de leraar van de waarheid, heeft onophoudelijk de studie van de theologie bevorderd en ervoor gezorgd dat zowel de geestelijkheid als de gelovigen, in het bijzonder zij die tot de diensttaak van de theologie geroepen zijn, grondig gevormd worden. Aan het begin van de 18e eeuw, onder de auspiciën van Onze Voorganger Clemens XI, werd in Rome de Theologische Academie gesticht als een zetel voor de godgewijde wetenschappen en een voedster voor de nobele geesten zodat uit haar als een bron, het grootste voordeel voor de Katholieke zaak zou vloeien. Daarom richtte de bovengenoemde paus met Zijn brief van 23 april 1718 kerkrechterlijk een studiecentrum op en verleende Hij het privileges. Benedictus XIII, eveneens Onze Voorganger, nam “ met immense vreugde” (summa cum animi ... iucunditate, cf. Apostolische Brief, 6 mei 1726) deel aan de samenkomsten en activiteiten van deze Academie toen Hij de eer genoot van het kardinalaat en ondervroeg Zich “hoeveel schittering en eerbiedwaardigheid het voor de Stad van Rome maar ook voor de gehele christelijke wereld het zou brengen, indien aan dezelfde Academie nieuwe en meer krachtige steun zou worden verleend opdat haar werk een meer stevig fundament zou krijgen en steeds meer voortgang zou boeken.” (cf. ibid.). En zo bekrachtigde Hij niet enkel de Academie die Clemens XI had gesticht maar vervulde Hij haar met Zijn welwillendheid en schitterende genade. Clemens XIV, die vervolgens de uitermate aangename en rijke vruchten erkende die uit deze Theologische Academie zijn voortgekomen, zette Zijn steun met niet minder mildheid en welwillendheid verder. Onze Voorganger Gregorius XVI voltooide dit werk en keurde met Zijn Apostolische gezag de in Wijsheid opgestelde statuten op 26 oktober 1838 goed. Het bleek nu echter nodig om deze wetten in een nieuwe vorm om te zetten opdat zij meer aangepast zouden zijn aan de vereisten van onze tijd. De voornaamste taak van de huidige theologie bestaat erin de dialoog tussen openbaring en de leer van het geloof te bevorderen en er meer en meer een dieper inzicht in te verwerven. Welwillend verhorend de gebeden die tot Ons gericht zijn geworden om de nieuwe wetten goed te keuren en met de wil dat dit uitgelezen studiecentrum nog meer zou groeien, keuren Wij, door de kracht van deze brief in perpetuum de Statuten van de Pauselijke Theologische Academie goed, welke correct zijn opgesteld en opnieuw herzien, en verlenen Wij ze de kracht van de Apostolische goedkeuring.

Document

Naam: INTER MUNERA ACADEMIARUM
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 januari 1999
Copyrights: © 2008, Vertaald uit het Latijn: Drs. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test