• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DANKREDE BIJ UITREIKING BIJZONDERE KAREL DE GROTE PRIJS 2004 AAN DE PAUS
(fragment)

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Sala Clemetina in het Vaticaan is aan de Paus de speciale Karel de Grote Prijs 2004 uitgereikt op 24 maart 2004. De prijs is voor het eerst uitgereikt. In de laudatio wordt aangegeven dat hij uitmuntend bijgedragen aan de eenheid van Europa, het behouden van haar waarden en de boodschap van de vrede. De burgemeester van Aken, Dr. Jürgen Linden, zei in zijn lofrede dat de Paus steeds de culturele eenheid van Europa heeft benadrukt, naast de economische en politieke eenheid. Door zijn optreden heeft de Paus een belangrijke, zo niet beslissende bijdrage geleverd aan het verdwijnen van het Ijzeren Gordijn. "Het communisme zou toch wel overwonnen zijn, maar de Paus heeft ertoe bij gedragen dat het sneller en zonder bloedvergieten gebeurd is."
Geachte dames en heren, wat is dan het Europa, waarover we nu dromen moeten?

Laat mij u op dit moment mijn voorstelling van een één geworden Europa schilderen. Ik denk over een Europa zonder egoïstisch nationalisme, waarin landen gezien worden als levende cellen van een culturele rijkdom dat waard is om te worden beschermd en gepromoot ten behoeve van allen.

Ik denk aan een Europa, waarin de grote vorderingen van de wetenschap, de economie en het sociale welzijn zich niet op een zinloos consumentisme richt, maar in dienst staat van de mens in nood als ook in solidariteit hulp biedt aan die landen, die ook het doel van de sociale zekerheid nastreven. Moge Europa, dat in zijn verleden onder zovele bloederige oorlogen heeft moeten lijden, een werkzame factor van de vrede in deze wereld zijn.

Ik denk aan een Europa, waarin eenheid gebaseerd is op ware vrijheid. De vrijheid van godsdienst en de maatschappelijke vrijheden zijn als edele vruchten gerijpt op de humus van het Christendom. Zonder vrijheid bestaat er geen verantwoording: noch tegenover God, noch tegenover de mensen. De Kerk wil juist na het Tweede Vaticaanse Comcilie de vrijheid zeer veel ruimte geven. De moderne staat weet daarom, dat ze geen rechtsstaat kan zijn, wanneer het niet de vrijheid van alle burgers, zowel in hun individuele als ook in hun gemeenschappelijke uitdrukkingsmogelijkheden, ondersteunt en bevordert.

Ik denk aan het één geworden Europa dankzij het engagement van jonge mensen. Met welk gemak begrijpen de jongeren elkaar onderling, ongeacht de nu nog bestaande geografische scheidslijnen! Maar hoe kan een jonge generatie ontstaan, die ontvankelijk is voor het ware, het schone, het edele, voor datgene, waarvoor het loont, een offer te brengen, wanneer in Europa het gezin niet meer een standvastige instelling kan vormen, die open is voor het leven en voor de zelfgave van de liefde? Een gezin, waarin ook de oudere mens met het oog op het allerbelangrijkste vanzelfsprekend erbij hoort: de actieve overdracht van de waarden en van de zingeving voor het leven.

Het Europa dat mij voor ogen staat, is een politieke, ja meer nog een geestelijke eenheid, waarin de Christelijke politici van alle landen in het bewustzijn van de menselijke rijkdommen, die het geloof met zich meebrengt, handelen: geëngageerde mannen en vrouwen, die zulke waarden vruchtbaar laten worden, omdat ze zich ten dienste stellen van een Europa van mensen, waar het gelaat van God hen verlicht.

Dit is de droom, die ik in mijn hart draag en die ik bij deze gelegenheid aan u en de komende generaties wil toevertrouwen.

Document

Naam: DANKREDE BIJ UITREIKING BIJZONDERE KAREL DE GROTE PRIJS 2004 AAN DE PAUS
(fragment)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 maart 2004
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk

Bron:Aachen.de

Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test