• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ALGEMEEN DECREET MET BETREKKING HET DELICT VAN EEN POGING DE HEILIGE WIJDING TOE TE DIENEN AAN EEN VROUW

Om het wezen en de geldigheid van het Sacrament van de Wijding te beschermen heeft de Congregatie voor de Geloofsleer, ingevolge de bijzondere volmacht, die haar gegeven is door de hoogste kerkelijke autoriteit Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 30, in haar gewone zitting van 19 december 2007 het volgende decreet vastgesteld.

Onverlet latend het voorschrift van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
loopt zowel degene die probeert een vrouw de heilige Wijding toe te dienen, als ook de vrouw, die de heilige Wijding probeert te ontvangen, de door de Apostolische Stoel voorbehouden excommunicatie latae sententiae op.

Is echter diegene, die een vrouw de heilige Wijding wil toedienen, of de vrouw, die de heilige Wijding probeert te ontvangen, een Christen gelovige die onder de Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
valt, dan is deze persoon, ongeacht het voorschrift van Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
van deze Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, met de grote excommunicatie te bestraffen, waarvan de opheffing ook voorbehouden is aan de Apostolische Stoel Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 1423.

Dit decreet treedt in werking direct na publicatie in L'Osservatore Romano Red.: Publicatie vond plaats in de editie van woensdag 29 mei 2008 .

William Cardinal LEVADA
Prefect


L. + S.

+ Angelo AMATO, S.D.B.
Titulair Aartsbisschop van Sila
Secretaris

Document

Naam: ALGEMEEN DECREET MET BETREKKING HET DELICT VAN EEN POGING DE HEILIGE WIJDING TOE TE DIENEN AAN EEN VROUW
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 19 december 2007
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test