• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is waar, dat het materialisme voor dit werelddeel geen ernstiger bedreiging vormt dan voor de andere gebieden der aarde; Wij zijn zelfs van mening, dat die volkeren meer aan de juist genoemde gevaren zijn blootgesteld en op bijzondere wijze in hun geestelijk en psychologisch evenwicht worden geschokt, die laat en onvoorbereid in aanraking komen met de snelle voortgang der techniek; want bij hen verloopt de van buiten ingevoerde ontwikkeling niet gelijkmatig, doch met onregelmatige sprongen en ontmoet geen hechte dijken van weerstand, correctie en compensatie, noch in de rijpheid der enkelingen, noch in de traditionele cultuur. De oorzaak, evenwel, van Onze ernstige zorg over Europa ligt in de onophoudelijke ontgoochelingen, waarin, reeds sinds jaren, de oprechte verlangens naar vrede en ontspanning, die in deze landen worden gekoesterd, mede door de materiële wijze, waarop het probleem van de vrede gesteld wordt, schipbreuk lijden. Wij denken in het bijzonder aan diegenen, in wier oordeel het vraagstuk van de vrede er een is van technische aard, en die het leven van de enkeling en van de volkeren beschouwen vanuit het technisch-economisch gezichtspunt. Deze materialistische levensbeschouwing dreigt de gedragslijn te worden van hen die voor de vrede werken, en het recept van bun vredespolitiek. Zij geloven, dat het geheim van de oplossing daarin bestaat, dat door het voortdurend opvoeren van de arbeidsproductiviteit en van de levensstandaard, aan alle volkeren de stoffelijke welvaart, wordt gegeven; evenals een andere soortgelijke formule, honderd jaar geleden, het volledig vertrouwen van de Staatslieden won: door de vrije handel naar de eeuwige vrede.

Document

Naam: IL POPULO - OVER DE ROL VAN DE VOORUITGANG IN DE TECHNOLOGIE EN DE VREDE ONDER DE VOLKEN
Kersttoespraak 1953
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1953
Copyrights: © 1942, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 5-32
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test