• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De "technische levensopvatting": speciale vorm van het materialisme

De "technische levensopvatting" is dus niets anders dan een bijzondere vorm van het materialisme, doordat zij als antwoord op de vraag naar het bestaan een mathematische formule van utiliteitsberekening aan de hand doet. Om deze reden openbaart de hedendaagse ontwikkeling der techniek, die er zich als het ware van bewust is, dat zij door duisternissen wordt omhuld, een onrust en een angst, die met name diegenen in zich gewaar worden, die zich aftobben met het koortsachtig zoeken naar steeds meer ingewikkelde en meer gewaagde systemen. Van een wereld, die op zulk een wijze wordt geleid kan men niet zeggen, dat zij verlicht wordt door dàt licht, noch dat zij bezield wordt door dàt leven, dat het Woord, afstraling van Gods glorie (Hebr. 1, 3), door de Menswording aan de mensen is komen brengen. 

Document

Naam: IL POPULO - OVER DE ROL VAN DE VOORUITGANG IN DE TECHNOLOGIE EN DE VREDE ONDER DE VOLKEN
Kersttoespraak 1953
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1953
Copyrights: © 1942, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 5-32
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test